Πιστοποιητικό

Η εταιρεία μας έχει το πιστοποιητικό ISO-9001, ISO14001, Halal / Kosher, όλη η παραγωγή μας βρίσκεται σε περιβάλλον GMP, έχει δικαίωμα αυτονομίας στη λειτουργία εισαγωγής και εξαγωγής.